İnstruktor: Lamiyə Rzayeva-Əhmədli

Email: sosialishmektebi@gmail.com

Kursun təsviri: 

Bu kurs professional sosial iş praktikasına ümumi baxışı əhatə edir. İştirakçılar kurs müddətində sosial iş peşəsinin tarixi inkişaf yolu, əsas dəyərləri və etik prinsipləri, əsas nəzəriyyələri və işlədiyi, əhatə etdiyi dairə haqqında məlumat alırlar. İştirakçılar həmçinin sosial xidmətin göstərilməsi, müxtəlif formaları ilə bağlı nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnir, sosial işin səviyyələri və formaları haqqında bilikləri mənimsəyirlər. 

Kurs hər biri 90 (+5) dəqiqədən ibarət olmaqla 5 dərsi əhatə edir. Kurs müddətində tələbələr 5 mövzu və onlarla əlaqəli praktik tapşırıqları həll etməyi öyrənirlər. 

Kursun məqsədləri:

Professional sosial işin məzmunu, ilkin anlayışları və əhatə dairəsi haqqında nəzəri və təcrübi bilik və bacarıqların aşılanması.

Qiymətləndirilmə meyarı: 

Kursun sonunda sertifikatla təmin olunmaq üçün iştirakçılar aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:

  1. Kursda iştirak (75%)
  2. Tapşırıqların yerinə yetirilməsi (25%)

Dərslərin formatı:

Dərslər həftədə iki dəfə olmaqla onlayn qaydada Zoom platforması vasitəsilə həyata keçirilir. Tələbələr dərsdən öncə günün mövzusu ilə bağlı mühazirəni e-mail vasitəsilə əldə edirlər. Dərs təkcə müəllimlərin mühazirələri deyil, eləcə də təqdimatlar, qrup işləri və mövzu ətrafında müzakirələrdən ibarətdir. Kahoot və Menti platformaları quizelərin və müzakirələrin keçirilməsi üçün istifadə olunur. 

Kursun məzmunu:

  1. Sosial iş nədir, Sosial işin dünyada və Qafqazda inkişaf tarixi 
  2. Sosial iş praktikasında istifadə edilən yanaşmalar və əsas nəzəriyyələr
  3. Sosial iş peşəsinin əsas dəyərləri və etik prinsipləri
  4. Sosial xidmətin prinsipləri, növləri, sosial işçilərin sosial xidmət təminatında yeri
  5. Keys menecment

Kursda iştirak meyarı: 

  • Kurs sosial iş ixtisası tələbələri və müəllimləri, sosial işçilər, sosial xidmət və sosial müdafiə sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeydiyyat forması:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: