Sosial iş kafedrasının müəllimi

Tərlan Tağıyeva

Qısa bioqrafik məlumat

 • 14.10.1985-ci ildə Daşkəsən şəhərində anadan olmuşdur.
 • 2003-ci ildə İ.Nəsimi adına 1 saylı tam orta məktəbi bitirmişdir.
 • Bakalavriat, Bakı Dövlət Universiteti, SEP, Sosiologiya 2003-2007
 • Magistr, Azərbaycan Universiteti, Sosial iş 2014-2016
 • Doktorantura, Bakı Dövlət Universiteti,  Sosial Problemlər 2018-
 • Hazırda BDU- Sosial iş kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır

 

Əmək fəaliyyəti

 • İ.Nəsimi adına 1 saylı orta məktəb, müəllim 2007-2017
 • Bakı Dövlət Universiteti, Sosial iş kafedrasının müəllimi, 2017-ci ildən
 • Azərbaycan Universiteti, Sosial işin təşkili kafedrasının müəllimi 2019-2020

dqiqat sahəsi

Məcburi köçkünlərin yeni mühitə adaptasiyasında sosial problemlər və onların həlli yolları.

Məqalələr

 •  Tağıyeva T.M. Məcburi köçkünlərin cəmiyyətə inteqrasiyasında gender xüsusiyyətləri, Gender Problems & Modern Azerbaijan adlı beynəlxalq konfransın materialı, 27 noyabr 2019, s. 122-124
 •  Tağıyeva T.M. Azərbaycan qadınlarına boşanmanın təsiri: iki qadın hekayəsi, № 17,2016, s. 134-140.

     Tağıyeva T.M. Qlobal miqrasiya böhranı və onun cəmiyyətin müxtəlif sahələrinə təsiri.       Al Farabi Uluslararası Sosial Bilimler DergisiİsSN 2564-7956.1-2 may 2020 Bursa

 • Tağıyeva T.M. Ailə sosial inistitut kimi, boşanma və onun fəsadları, №1.2015, s. 143-148.

    Tağıyeva T.M Yeni mühitə adaptasiyasında məcburi köçkünlərin sosial statusu. Gənc tədqiqatçıların 3 cü Respublika Elmi-Praktik Konfransı 13 mart 2020. Azerbaycan Universiteti.

Тагиева Т.М. Особенности адаптации вынужденных переселенцев к новой социальной среде. KANT Social Sciences & Humanities Series №1(5)2021 s 24-30.

%d bloggers like this: