Sosial iş təcrübə əsaslı bir peşədir və sosial dəyişiklik və sosial inkişafı, ictimai birlik və insanların gücləndirilməsini və azadlığını dəstəkləyən bir elm sahəsidir. (Beynəlxalq Sosial İşçilər Federasiyası, 2014)

%d bloggers like this: